1/3

Стацинарни термокамери

m300-products-medium.png

Ново поколение термокамери от FLIR. 

Вашето шесто чувство, когато сте на море

Разгледайте още:

AR200
Модул за добавена реалност и стабилизация
Дисплеи
Радари
VHF
Музика на борда