top of page

AIS устройства

Автоматична Идентификационна Система (AIS) 

AIS е система за навигационна безопасност, която е въведена от Международната морска организация (IMO). AIS данните осигуряват информация за движението на корабите в обхвата на действие на техните предаватели.

 

Система AIS позволява автоматичен обмен на информация между кораби и брегови станции, както и за увеличаване на сигурността и предотвратяване на сблъсъци.

Инсталиран на борда на кораба АИС транспондер излъчват статични и динамични данни, данни свързани с пътуването. АИС базовите станции, разположени на брега получават информация в радиодиапазона и могат автоматично да засичат, идентифицират и проследяват плавателни съдове, които са оборудвани с АИС транспондер. Възможност за възпроизвеждане на история на движение на корабите в даден период от време. 

Основна функция на АИС подсистемата е да приема информация от всички кораби, които са в нейния обхват. Чрез радиорелейната и мрежовата среда, данните от корабните АИС станции се предават в РИС Центъра, където се записват в база данни. Чрез специализиран софтуер информацията от база данните се визуализира на векторни карти. 

 

AIS сигналите се класифицират като ‘Class A’ и ‘Class B’

2_m5-cropped.jpg
AIS4000-Product-Front.png
AIS5000-Transceiver.png
ais700-FeatureProduct.png
McMurdos-Smartfind-M10-AIS-Class-B-Trans
bottom of page