top of page

Сертификати и разрешителни на Шиптехникс ЕООД

Фирмена политика на Шиптехникс ЕООД

Като водеща фирма в областта на морската навигационна апаратура, ние се задължаваме винаги да предлагаме и развиваме услуги, отговарящи на изискванията на нашите клиенти относно качество, професионално изпълнение и присъствие на пазара. Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни, както и осигуряването на качествено, бързо и коректно обслужване.

bottom of page