1/1

Излъчватели

Добрата работа на Ехолотите зависи от ефективността на излъчвателя да изпраща и приема сигнал.

Излъчвателите са сърцето на Ехолотите. Излъчвателите са устройства, които изпращат звукови вълни и приемат ехо, така че ехолота да може да интерпретира или "вижда" под повърхността на водата. За да изпратят звукови вълни излъчвателите заемат 1% от времето за работа, а с останалите 99 % слушат за ехо. Времето между пулсoвете е в зависимост от дълбочината, която се измерва от 0,2 - 3...4s.

 

В основата на излъчвателите е пиезокерамичен елемент, който в повечето случаи е във формата на диск, но може и да бъде във формата на правоъгълник или пръстен. Излъчвателите могат да съдържат един елемент или серия от елементи свързани заедно.

 

Традиционните излъчватели работят на дискретни честоти например като 50 kHz или 200 kHz, използвайки относително кратки импулси за изпращане на сигнала. За разлика от конвенционалните излъчватели има и друг вид, които използват СHIRP (Compessed High-Intensity Radar Puls). Това е нова технология за излъчване в широк спектър честоти с всеки пулс. Резултатът е много по-висока резолюция и изображение като кадър на фотография.

Как да си изберете излъчвател?

Първата стъпка е да определите от какъв материал трябва да се състои излъчвателя.

  • Пластмасови излъчватели -  те се препоръчват за корпуси от фибростъкло или метал.

  • Излъчватели от неръждаема стомана - те се препоръчват за корпуси от стомана или алуминий.

  • Бронзовите излъчватели - те се препоръчват за корпуси от фибростъкло или дърво.

 

Забележки:

   - Бронзът е за предпочитане пред пластмаса за дървени корпуси, тъй като разширяването на дървения материал може да повреди пластмасов датчик и да причини теч. Монтирането на корпус от неръждаема стомана в метален корпус изисква изолационен обтекател

    - Излъчвател с метален корпус НЕ трябва да се монтира на съд с положително заземяване.

Излъчватели според продукта

Изберете подкатегория

Излъчватели HyperVizion 3D
Излъчватели за дисплеи от серията ELEMENT
Излъчватели RealVision 3D
Излъчватели RealVision™ 3D :
Axiom
Axiom Pro
Axiom XL
Излъчватели за предишни модели
a Series - DownVision
e Series -
c Series -
eS Series - DownVision
Ехолоти
CP100 CHIRP- DownVision
CP200 CHIRP- SideVision
CP370 - 50 & 200KHz
CP470 & CP570 - CHIRP
Инструменти
Излъчватели за инструменти
Show More

Втората стъпка е да определите какъв тип трябва да е монтажа на излъчвателя.

images.jpg

Излъчватели през корпус монтирани с обтекател - през дупка, пробита в дъното на лодката и стърчат директно във водата. Този тип преобразуватели обикновено осигуряват най-добрата производителност, особено при по-високи скорости. За правилното монтиране е необходим и обтекателен блок, който посигурява правилно подравняване и сигурно прилягане. Този тип датчици трябва да бъдат разположени пред витлото, кормилото, кила или нещо друго, което може да създаде турбулентност. Те трябва да бъдат монтирани в положение, което е винаги под вода и под прав ъгъл.

Sim-SS164-20-7Inst.jpg

Излъчватели през корпус плоско монтирани - или още излъчватели с наклонени елементи се монтират през отвор настрани към корпуса, пробит в дъното на лодката и стърчат директно във водата и са най-подходящи за лодки за тралене, където се изискват добри показатели и няма изпъкналости по корпуса.

За разлика от традиционните излъчватели през корпус, тези с наклонените елементи не се нуждаят от обтекател. Елементът вътре в преобразувателя действа като изравняващ елемент и гарантира, че лъчът на датчика е насочен право надолу.

Тези преобразуватели обикновено се предлагат в две конфигурации 12º и 20º в зависимост от вашия тип корпус. Изберете наклон от 12 °, когато наклонът на корпуса ви попада в обхвата от 8 до 15 °. Изберете наклона от 20 °, ако изходът на корпуса ви е в обхвата от 16 до 24 °.

Когато инсталирате датчик с наклонени елементи, не забравяйте да го поставите пред витлото, кормилото, кила или нещо друго, което може да създаде турбулентност. Те също трябва да бъдат монтирани в положение, което винаги е под вода и под ъгъл в рамките на подходящата мъртва точка.

m260_m265_install.jpg

Излъчватели монтирани в корпуса - не се пробива корпуса, но за сметка на някои характеристики. Този тип излъчватели се използват само в корпуси от фибростъкло. Няма да излъчват, ако корпуса е  дървен, алуминиев, стоманен или сандвич / корпуси от пяна, които имат въздушни джобове. Всяка армировка от дърво, метал или пяна трябва да бъде отстранена от вътрешната страна на корпуса.

С излъчвател в корпуса сигналът се предава и приема през корпуса на лодката. В резултат на това има значителна загуба на сонарните показатели.

Корпусите от фибростъкло често се подсилват на места за допълнителна здравина. Тези основни зони съдържат балсаво дърво или структурна пяна, които са лоши звукови проводници. Излъчвателят трябва да бъде разположен там, където фибростъклото е твърдо и няма въздушни мехурчета, както и мъртво въздушно пространство, поместено между вътрешната обвивка и външната обвивка на корпуса.

Предимствата са , че няма дупки, пробити в корпуса, отлично високоскоростно представяне, няма препятствия във водата и ниска поддръжка
Недостатъци са намалено отчитане на максимална дълбочина, намалено откриване на риба, както и че се използва само с корпуси от фибростъкло

image-2-transom-mount.jpg

Излъчватели монтирани на транеца - монтират се на транеца на лодката директно във водата и обикновено стърчат малко под корпуса. Този тип излъчватели са предназначени за употреба в плитки сладководни и дълбоки океански простори, но за малки плавателни съдове, лодки за глисаж по-малки 27 фута (8 метра), моторни лодки с извънбордови двигатели. Те не се препоръчват за големи или лодки с двойни вътребордови двигатели

тъй като винта прави големи завихряния и много мехури, а това намалява производителността. Те също не се препоръчват за работа при много високи скорости.

Крепежните стойки се настройват спрямо ъглите на рамката от 3 ° - 16 °. За ъгли, по-големи от 16 °, ще е необходима заострена пластмасова, дървена или метална подложка. Транцевите излъчватели трябва да се монтира така, че да са наклонени леко напред, когато лодката е във водата.

Element HyperVision 3D излъчватели

RealVision 3D излъчватели

DownVision излъчватели

CHIRP излъчватели