top of page

Излъчватели

Добрата работа на Ехолотите зависи от ефективността на излъчвателя да изпраща и приема сигнал.

Излъчвателите са сърцето на Ехолотите. Излъчвателите са устройства, които изпращат звукови вълни и приемат ехо, така че ехолота да може да интерпретира или "вижда" под повърхността на водата. За да изпратят звукови вълни излъчвателите заемат 1% от времето за работа, а с останалите 99 % слушат за ехо. Времето между пулсoвете е в зависимост от дълбочината, която се измерва от 0,2 - 3...4s.

 

В основата на излъчвателите е пиезокерамичен елемент, който в повечето случаи е във формата на диск, но може и да бъде във формата на правоъгълник или пръстен. Излъчвателите могат да съдържат един елемент или серия от елементи свързани заедно.

 

Традиционните излъчватели работят на дискретни честоти например като 50 kHz или 200 kHz, използвайки относително кратки импулси за изпращане на сигнала. За разлика от конвенционалните излъчватели има и друг вид, които използват СHIRP (Compessed High-Intensity Radar Puls). Това е нова технология за излъчване в широк спектър честоти с всеки пулс. Резултатът е много по-висока резолюция и изображение като кадър на фотография.

Как да си изберете излъчвател?

Ако имате продукт на Raymarine и търсите излъчвател за него използвайте подкатегориите:

Излъчватели според продукта

Изберете подкатегория

Ако избирате излъчвател според типа на корпуса следвайте стъпките:

Когато се опитвате да определите кой преобразувател е най-подходящ за вас, ще трябва да вземете предвид следните променливи:

Първата стъпка е да определите от какъв материал трябва да се състои излъчвателя

  • Пластмасови излъчватели -  те се препоръчват за корпуси от фибростъкло или метал.

  • Излъчватели от неръждаема стомана - те се препоръчват за корпуси от стомана или алуминий.

  • Бронзовите излъчватели - те се препоръчват за корпуси от фибростъкло или дърво.

 

Забележки:

   - Бронзът е за предпочитане пред пластмаса за дървени корпуси, тъй като разширяването на дървения материал може да повреди пластмасов датчик и да причини теч. Монтирането на корпус от неръждаема стомана в метален корпус изисква изолационен обтекател

    - Излъчвател с метален корпус НЕ трябва да се монтира на съд с положително заземяване.

Втората стъпка е да определите какъв тип трябва да е монтажа на излъчвателя

images.jpg

Излъчватели през корпус монтирани с обтекател - през дупка, пробита в дъното на лодката и стърчат директно във водата. Този тип преобразуватели обикновено осигуряват най-добрата производителност, особено при по-високи скорости. За правилното монтиране е необходим и обтекателен блок, който посигурява правилно подравняване и сигурно прилягане. Този тип датчици трябва да бъдат разположени пред витлото, кормилото, кила или нещо друго, което може да създаде турбулентност. Те трябва да бъдат монтирани в положение, което е винаги под вода и под прав ъгъл.

Sim-SS164-20-7Inst.jpg

Излъчватели през корпус плоско монтирани - или още излъчватели с наклонени елементи се монтират през отвор настрани към корпуса, пробит в дъното на лодката и стърчат директно във водата и са най-подходящи за лодки за тралене, където се изискват добри показатели и няма изпъкналости по корпуса.

За разлика от традиционните излъчватели през корпус, тези с наклонените елементи не се нуждаят от обтекател. Елементът вътре в преобразувателя действа като изравняващ елемент и гарантира, че лъчът на датчика е насочен право надолу.

Тези преобразуватели обикновено се предлагат в две конфигурации 12º и 20º в зависимост от вашия тип корпус. Изберете наклон от 12 °, когато наклонът на корпуса ви попада в обхвата от 8 до 15 °. Изберете наклона от 20 °, ако изходът на корпуса ви е в обхвата от 16 до 24 °.

Когато инсталирате датчик с наклонени елементи, не забравяйте да го поставите пред витлото, кормилото, кила или нещо друго, което може да създаде турбулентност. Те също трябва да бъдат монтирани в положение, което винаги е под вода и под ъгъл в рамките на подходящата мъртва точка.

m260_m265_install.jpg

Излъчватели монтирани в корпуса - не се пробива корпуса, но за сметка на някои характеристики. Този тип излъчватели се използват само в корпуси от фибростъкло. Няма да излъчват, ако корпуса е  дървен, алуминиев, стоманен или сандвич / корпуси от пяна, които имат въздушни джобове. Всяка армировка от дърво, метал или пяна трябва да бъде отстранена от вътрешната страна на корпуса.

С излъчвател в корпуса сигналът се предава и приема през корпуса на лодката. В резултат на това има значителна загуба на сонарните показатели.

Корпусите от фибростъкло често се подсилват на места за допълнителна здравина. Тези основни зони съдържат балсаво дърво или структурна пяна, които са лоши звукови проводници. Излъчвателят трябва да бъде разположен там, където фибростъклото е твърдо и няма въздушни мехурчета, както и мъртво въздушно пространство, поместено между вътрешната обвивка и външната обвивка на корпуса.

Предимствата са , че няма дупки, пробити в корпуса, отлично високоскоростно представяне, няма препятствия във водата и ниска поддръжка
Недостатъци са намалено отчитане на максимална дълбочина, намалено откриване на риба, както и че се използва само с корпуси от фибростъкло

image-2-transom-mount.jpg

Излъчватели монтирани на транеца - монтират се на транеца на лодката директно във водата и обикновено стърчат малко под корпуса. Този тип излъчватели са предназначени за употреба в плитки сладководни и дълбоки океански простори, но за малки плавателни съдове, лодки за глисаж по-малки 27 фута (8 метра), моторни лодки с извънбордови двигатели. Те не се препоръчват за големи или лодки с двойни вътребордови двигатели

тъй като винта прави големи завихряния и много мехури, а това намалява производителността. Те също не се препоръчват за работа при много високи скорости.

Крепежните стойки се настройват спрямо ъглите на рамката от 3 ° - 16 °. За ъгли, по-големи от 16 °, ще е необходима заострена пластмасова, дървена или метална подложка. Транцевите излъчватели трябва да се монтира така, че да са наклонени леко напред, когато лодката е във водата.

Трета стъпка е да знаете какво искате да видите на дисплея

Уверете се, че излъчвателя, който сте избрали има характеристиките, които искате да видите на дисплея: дълбочина, скорост, температура или комбинация.

Мощност на излъчвателя

Мощността се отнася до силата, с която излъчвателят изпраща сонарния "пинг", изразен като ватове RMS.

По-високата мощност увеличава шансовете ви за получаване на по-добър сигнал в дълбока вода или лоши водни условия. Също така ви позволява да виждате по-добри детайли, като стръв за риба или структурата на дъното. Като цяло, колкото по-мощен е излъчвателя, толкова по-дълбоко можете да виждате и да отделяте риба от всички останали шумове, които излъчвателят открива.

Честота на излъчвателя

Точността, с която вашият сонар открива обекти, също се определя от честотата, избрана за дълбочината, която гледате. Датчиците за дълбочина на Raymarine могат да бъдат настроени на две различни честоти: 200 kHz (висока) или 50kHz (ниска).

Високи честоти (200kHz)

200 kHz работи най-добре при дълбочина 200 фута / 60 метра или когато се движите с с по-бърза скорост и трябва да получите точно отчитане. При високите честоти имате по детайлна картина, откривате по-малки обекти, но на по малка дълбочина. Обикноовено високите честоти внасят по-малко смущения и по-лесно се открива целта.

200khz_example.gif

Изображение на 200 kHz на дълбочина 50' (15m) 

Ниски честоти (50kHz)

За дълбоките води се предпочита 50 kHz. Това е така, защото водата абсорбира звуковите вълни с по-ниска скорост за ниски честоти и сигналът може да пътува по-далеч, преди да стане твърде слаб, за да се използва. Ъгълът на лъча е по-широк при ниски честоти, което означава, че изходящият импулс се разпределя повече и е по-подходящ за гледане на по-голяма площ под лодката. Това обаче означава и по-неясно дефиниране на целта. Въпреки че ниските честоти могат да виждат по-дълбоко, те не ви дадат детайлна картина на дъното.

Кал, мек пясък и живот на растенията на дъното поглъщат и разпръскват звукови вълни, което води до по-дебело изображение на дъното. 

Правило е да използвате 200 kHz за детайлен изглед до около 200 фута и след това да превключите на 50 kHz, когато искате да погледнете по-дълбоко. А най-добре е да гледате и двата изгледа един до друг на разделен екран.

50khz_example.gif

Изображение на 50 kHz на дълбочина 50' (15m) 

Ъгъл на излъчване

Излъчвателят концентрира предавания звук в лъч. На теория излъченият импулс се излъчва като конус, като се разширява, докато пътува към по-дълбоко. В действителност обаче формите на лъча варират в зависимост от типа на излъчвателя и обикновено приличат на "side lobe". 

cone_angles_300(1).gif

Ниските честоти имат по-широк ъгъл от високите честоти 

bottom of page