top of page

Партньори

За да Ви предостави най-качествената техника, Шиптехникс си сътрудничи с разнообразни партньори от бранша. Ние внимателно подбираме своите партньори, за да сме сигурни че качеството и услугите ни са на ниво.

bottom of page