A80492 Y-кабел (25 пина към 25 и 8 пина)за свързване на RealVision 3D сонда(RV-xxx) и Airmar сонда (сонди за директна връзка към CP370 МФД)към AXIOM RV

Y-кабел (25 пина към 25 и 8 пина) към AXIOM RV

220,00 лв.Цена

2 години