T70176 12kW 48" SHD(Super HD)Color Отворен Радар + 15m кабел включен в комплекта.

RA3048SHD Радар с 15m кабел

15 745,00 лв.Цена

2 години