T70173 4kW 72" SHD(Super HD)Color Отворен радар + 15m кабел включен в комплекта.

RA1072SHD Радар с 15m кабел

14 100,00 лв.Цена

2 години