Navionics Platinium+ XL3 Card.
Картите сe предлагат в два вида:
Compact Flash или МSD.
NAVIONICS Platinum + XL многопластови морски карти, предлагат на мореплавателите и рибарите избор на бонус информация, отвъд най-добрите налични навигационни карти, като панорамни снимки, 3D/2D изглед със сателитна фотография, ръководство за пилоти и детайли за крайбрежен риболов.

Navionics Platinium+ XL3 Card /

715,00 лв.Цена

2 години